Több pdf fájl összefűzese linuxon

Több pdf fájl összefűzese linuxon

Felmerülhet olyan eset, mikor több pdf fájl szeretnénk egy pdf dokumentumnak összefésülni. Linuxon több egyszerű megoldás is létezik, most párat röviden ismertetünk.

Csökséges linux csomagok a pdf fájlok mergeléséhez

sudo apt-get install gs pdftk

Tehát esetünkben a gs és a pdftk csomagokkal való összefűzést mutatjuk be.

Összefűzés a linux gs paranccsal

gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=outputpdf.pdf \
-dBATCH 1.pdf 2.pdf 3.pdf

PDF fájlok összefűzése a pdftk paranccsal

pdftk 1.pdf 2.pdf 3.pdf cat output outputpdf.pdf

Mindkét parancs nagyon egyszerűen használható az esetünkben. Csak felsoroljuk az adott parancsot követően az összefűzésre szánt pdf fájlokat, paraméterben jelezzük, hogy az összefűzés a szándékunk, majd megadjuk a kimeneti fájl nevét.

 

One Response to Több pdf fájl összefűzese linuxon

  1. […] szerkesztett pdf meta adatainak a módosítására. Esetünkben akkor volt erre szükség, miután több pdf fájl fűztünk össze. Szerettük volt a pdf címét (Title) […]