.hu magyar domain név regisztráció

.hu magyar domain név regisztráció

hu-domain-flaghu domain név regisztráció

magyar közdomain név regisztrációja

 

Domain név regisztráció, a .hu domain tartományba, tehát a magyar domain-nek közé. A megújult magyar domain regisztrációs szabályzat szerint

 Első szintű .hu közdomain igénylője lehet

  • az EU állampolgára,
  • magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy,
  • vagy olyan az Európai Unió területén (jogszabályilag létrehozott, hatóság vagy bíróság által nyilvántartásba vett vagy bejegyzett, valamint illetékes hatóságnál vagy bíróságnál előterjesztő, és működését jogszabály alapján a nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése előtt jogszerűen megkezdő szervezet)
  • a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott vagy a Magyar Köztársaság területére is kiterjedő oltalommal rendelkező védjegy jogosultja.

Másodszintű közdomain igénylője lehet

  • bármely hazai
  • vagy külföldi természetes személy
  • vagy szervezet lehet.

Domain delegálást kezdeményezhet

Domain delegálás indítására az arra a Nyilvántartóval szerződés alapján jogot szerzett Regisztrátor jogosult, aki a domain igénylő erre vonatkozó megbízása alapján jár el.

A domain névre vonatkozó alapvető formai követelmények

A .hu domain név legalább 2 és legfeljebb 40 karakterből állhat. (Ajánlott a legalább 5, de legfeljebb 10 karaktert tartalmazó domain név választása.). A domain névben használható karakterek a latin ábécé ékezet nélküli kisbetűi (a-z), a magyar ékezetes kisbetűk (á,é,í,ó,ö,ő,ú,ü,ű),  numerikus karakterek (0-9), továbbá a kötőjel (-).

A .hu domain név választásáért kizárólag a domain név választója felel, szabadon választhat, de figyelembe kell vennie más személy vagy szervezet jogait, cégek neveit és védjegy oltalom alatt álló neveket. Ezen kívül kerülni kell a jogellenes, megbotránkozást, félelmet keltő vagy megtévesztő domain neveket.

.hu domain név regisztráció időtartama

A magyar első- és másodszinű közdomain  a regisztráció benyújtását követően, legkésőbb a következő munkanapon feltételesen a domain igénylő birtokába kerül. Ez azt jelenti, hogy a domain név már technikailag használható. Amennyiben ezt követően 8 napon belül nem nyújtanak be az igénylés ellen panaszt, akkor a 8. nap végén a domain név véglegesen bejegyzésre kerül.

 

 

Comments are closed.